Usluge

Stručno obrazovanje radnika za zvanja u energetskim djelatnostima

Obrazovanje se obavlja sukladno novom Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima za sljedeća zanimanja:

 1. Strojar malog energetskog objekta
 2. Strojar parnih turbina
 3. Strojar plinskih turbina
 4. Strojar hidroturbina
 5. Vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta
 6. Voditelj pogona obnovljivih izvora
 7. Strojar energetskog objekta
 8. Strojar kotlovskog postrojenja
 9. Strojar kotla
 10. Rukovatelj industrijske peći
 11. Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 12. Strojar kompresorske stanice
 13. Strojar crpne stanice
 14. Rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima
 15. Rukovatelj klimatizacije
 16. Rukovatelj centralnog grijanja
 17. Ložač centralnog grijanja
 18. Rukovatelj pripreme vode
 19. Ložač – rukovatelj kotlom
 20. Rukovatelj posudama stlačenih plinova
 21. Dispečer u elektroenergetskom sustavu
 22. Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 23. Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji
 24. Punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima
 25. Voditelj energetskog objekta

Program priprema za polaganje stručnog ispita radnika koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima