Informacije o ispitu

ISPITNI ROKOVI

Sljedeći ispitni rok je 12. i 13. travnja 2024. godine

  • Naknada za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja uplaćuje se na dvije uplatnice. Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske (za administrativne i organizacijske aktivnosti stručnih ispita).

Najčešća pitanja i odgovori

Stručni ispit je postupak provjere znanja o poslovima i radnim zadacima upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima.

Razvoj energetike i novih tehnologija uz razvoj i primjenu zaštite okoliša kao svoju posljedicu nameću velike i česte promjene u zakonskoj regulativi i standardima koji pripisuju načine upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, stoga je potrebno svakih 5 godina steći aktualna znanja kako bi se poslovi pojedinog energetskog zanimanja mogli nastaviti ispravno, sigurno i učinkovito obavljati.

Konstantni napredak u primjeni novih znanja i tehnologija u području energetike kao svoju posljedicu ima i česte promjene u zakonskoj regulativi koja pripisuje način upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima stoga je potrebno svakih 5 godina obnoviti znanje kako bi se poslovi pojedinog zanimanja mogli što sigurnije i učinkovitije obavljati.

Organizaciju provedbe polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja provodi ovlašteni izvođač tj. Savez energetičara Hrvatske putem svojih tajnika područnih Ispitnih komisija MINGOR.

O mjestu i terminima polaganja stručnih ispita molimo Vas da kontaktirate područne tajnike Ispitnih komisija MINGOR.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te šalje poštom na adresu.

Pristupiti stručnom ispitu ima pravo svatko tko posjeduje jednaku ili višu stručnu spremu od propisane za pojedino zanimanje u člancima 6.-31. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.

Polaganje stručnog ispita prijavljuje se tajnici ili tajniku područne Ispitne komisije MINGOR, ovisno o lokaciji prebivališta ili rada ili posebnim razlozima* o kojima je kandidat ili poslodavac dužan pismenim putem obavijestiti tajnicu ili tajnika područne Ispitne komisije MINGOR kod koje je prijavio polaganje stručnog ispita.

Tajnica ili tajnik odabrane područne Ispitne komisije uputit će kandidata u postupak prijave stručnog ispita.

 

 

ISPITNA KOMISIJA SPLIT

Uplatnica DRŽAVNI PRORAČUN

Uplatnica – Ispitna komisija SPLIT

Napomena:
Informacije o podacima za uplatu nalazit će se i u Pozivima na ispit koji tajnice ili tajnik Ispitne komIsije šalju kandidatima do deset (10) dana prije zakazanog termina ispita.

Uplata za polaganje stručnog ispita vrši se ISKLJUČIVO nakon što dobijete poziv za polaganje stručnog ispita.

Za istodobno polaganje stručnih ispita možete prijaviti koliko god želite zanimanja, uz uvjet da ste se pripremili za njihovo polaganje.

Za svako zanimanje, prije prijave i pristupanja stručnom ispitu, možete prijaviti osposobljavanje i provjeru znanja.

Za polaganje stručnog ispita za energetska zanimanja potrebno je stručno osposobljavanje koje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

TEORIJSKI dio provodi se na temelju Programa priprema za polaganje stručnog ispita radnika koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima

PRAKTIČNI dio odnosi se na OBAVEZNO praktično osposobljavanje radnika kroz praksu pod nadzorom mentora (vidi članke 36. i 37. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima).

Ukoliko nakon prvog pristupanja ne položite stručni ispit tajnik ili tajnica područne Ispitne komisije će Vam ponovno poslati poziv na polaganje ispita s uputama o polaganju. Nakon poziva kandidat je obvezan izaći na popravak u roku od godine dana. Nakon proteka roka od godine dana kandidat mora polagati cijeli prvi ili periodički ispit.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u roku od trideset (30) dana od polaganja Stručnog ispita se poštom otprema na adresu koju ste naveli u prijavi za polaganje stručnog ispita.

Ukoliko Vam je potrebna potvrda o položenom stručnom ispitu prije tog roka možete tajnika ili tajnicu Ispitne komisije kod koje ste pristupili polaganju stručnog ispita zamoliti da Vam ovjeri Privremenu potvrdu o položenom ispitu

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za energetska zanimanja vrijedi pet (5) godina od datuma polaganja stručnog ispita tj. do datuma koje piše na izdanom Uvjerenju.

U slučaju gubitka Uvjerenja o položenom stručnom ispitu potrebno je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja uputiti zahtjev za izdavanje preslike Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za energetska zanimanja.

Upute za slanje zahtjeva možete naći ovdje: Informacija o proceduri izdavanja preslike Uvjerenja