Informacije o ispitu

ISPITNI ROKOVI

Sljedeći ispitni rok je tijekom ožujka 2022. godine

  • Naknada za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja uplaćuje se na dvije uplatnice. Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske

CIJENA ISPITA

Prvi stručni ispit:
I – uplatnica iznos: 600.00 kn
II – uplatnica iznos: 325,00 kn

Povremeni-periodični stručni ispit:
I – uplatnica iznos: 350,00 kn
II – uplatnica iznos:325,00 kn

Popravak prvog stručnog ispita:
I – uplatnica iznos: 350,00 kn
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Popravak povremenog-periodičnog stručnog ispita:
I – uplatnica iznos: 350,00 kn
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

PODACI ZA UPLATU

I – uplatnica
DRŽAVNI PRORAČUN
IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica
SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB
IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 4-21-2017

  • OBVEZUJUĆI NAPUTAK O DOKUMENTACIJI MENTORA PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA KOJI POLAŽU PRVI STRUČNI ISPIT

    Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavaju se za obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima pod nadzorom mentora.


    Napominjemo da mentor može biti isključivo osoba koja posjeduje važeće Uvjerenje za iste poslove i radne zadatke za koje praktično obućava kandida za polaganje prvog stručnog ispita . Poslovi i radni zadatci rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima navedeni su u ćlanku 4. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014). Navedena Uvjerenja mogu biti najstarija iz 2012. godine.